Kategorie

Populární Příspěvky

1 Cirhóza
Krevní test jaterních testů - ukazatele, míra a příčiny abnormalit
2 Ljambley
Onemocnění jater analýzou krve
3 Hepatóza
Intrahepatální metastázy: symptomy a prognóza života
Hlavní // Hepatóza

Jaterní enzymy


Enzymy (enzymy) jsou specifické proteiny, které se podílejí na biochemických reakcích, mohou urychlit nebo zpomalit jejich průběh. Játra produkují velké množství takových sloučenin v souvislosti s jejich důležitou roli v metabolismu tuků, bílkovin a sacharidů. Jejich účinnost je určena výsledky biochemického krevního testu. Takové studie jsou důležité pro hodnocení jater a pro diagnostiku mnoha nemocí.

Co to je?

Enzymy jater - skupina biologicky aktivních proteinů, která mohou být produkována výlučně buňkami tohoto orgánu. Mohou být na vnitřní nebo vnější membráně, uvnitř buněk nebo v krvi. V závislosti na úloze enzymů jsou rozděleny do několika kategorií:

 • hydrolázy - urychlují štěpení komplexních sloučenin na molekuly;
 • syntetázy - účastní se reakcí syntézy komplexních biologických sloučenin z jednoduchých látek;
 • transferáza - jsou zapojeny do transportu molekul přes membrány;
 • oxidoreduktáza - jsou hlavní podmínkou normálního toku oxidačních redukčních reakcí na úrovni buněk;
 • izomerázy - jsou nezbytné pro procesy změny konfigurace jednoduchých molekul;
 • lyázy - tvoří další chemické vazby mezi molekulami.

Skupiny jaterních enzymů

Z lokalizace jaterních enzymů závisí na jejich funkci v procesech buněčného metabolismu. Tak se mitochondrie podílejí na výměně energie, granulární endoplazmatické retikulum syntetizuje bílkoviny, hladké tuky a sacharidy, na lysosomech existují proteiny-hydrolázy. Všechny enzymy, které produkuje játra, se nacházejí v krvi.

V závislosti na tom, jaké funkce jsou prováděny enzymy a kde jsou v těle, jsou rozděleny do 3 velkých skupin:

 • sekreční - po vylučování buňkami jater vstupují do krve a jsou zde v maximální koncentraci (faktory srážení, cholinesteráza);
 • indikátor - jsou normálně obsaženy uvnitř buněk a uvolňovány do krve pouze v případě, že jsou poškozené, takže mohou sloužit jako ukazatele stupně poškození jater u nemocí (ALT, AST a dalších);
 • vylučování - jsou odvozeny z jater s žlučí a zvýšení jejich hladiny v krvi znamená porušení těchto procesů.

Každý z enzymů je důležitý pro diagnózu stavu jater. Jejich aktivita je určena s podezřením na hlavní patologické onemocnění jater a pro hodnocení stupně poškození jaterní tkáně. Pro získání úplnějšího obrazu může být nezbytné diagnostikovat trávicí enzymy, enzymy trávicího traktu, pankreasu a žlučovody.

Enzymy, které určují diagnózu onemocnění jater

Biochemie krve je důležitou etapou diagnostiky onemocnění jater. Všechny patologické procesy v tomto orgánu mohou nastat s jevy cholestázy nebo cytolýzy. První proces je porušení odtoku žluči, který je vylučován hepatocyty. Při jiných poruchách dochází k destrukci zdravých buněčných elementů při uvolňování jejich obsahu do krve. Díky přítomnosti a množství jaterních enzymů v krvi můžete určit stadium onemocnění a povahu patologických změn v orgánech hepatobiliárního traktu.

Indikátory cholestázy

Syndrom cholestázy (obstrukce žlučovodů) doprovází zánětlivé onemocnění jater, porušení sekrece žluče a patologii žlučových cest. Tyto jevy způsobují následující změny v biochemické analýze:

Proveďte tento test a zjistěte, zda máte jaterní potíže.

 • vylučovací enzymy se zvyšovaly;
 • zvýšily také složky žluče, včetně bilirubinu, žlučových kyselin, cholesterolu a fosfolipidů.

Výtok žluče může být narušen mechanickým tlakem na žlučové cesty (zanícené tkáně, neoplazmy, kameny), zúžení jejich lumenů a dalších jevů. Komplex charakteristických změn v krevních indexech se stává základem pro podrobnější studie stavu žlučníku a žlučovodů.

Indikátory cytolýzy

Cytolýza (destrukce hepatocytů) se může objevit u infekční a neinfekční hepatitidy nebo při otravě. V takovém případě se obsah buněk uvolní a enzymatické indikátory se objeví v krvi. Ty zahrnují ALT (alaninaminotransferázu), AST (aspartátaminotransferázu), LDH (laktátdehydrogenázu) a aldolázu. Čím vyšší jsou tyto sloučeniny v krvi, tím vyšší je stupeň poškození parenchymu orgánu.

Stanovení alkalické fosfatázy

Alkalická fosfatáza, která se nachází v krvi, může mít nejen jaterní původ. Malé množství tohoto enzymu produkuje kostní dřeň. O jaterních onemocněních lze říci, jestliže se současně zvyšuje hladina alkalické fosfatázy a gamma-GGT. Kromě toho lze nalézt nárůst bilirubinu, který indikuje patologické stavy žlučníku.

Gamma-glutamyl transpeptidáza v krvi

GGT obvykle vzrůstá s alkalickou fosfatázou. Tyto indikátory indikují vývoj cholestázy a možných onemocnění žlučového systému. Pokud je tento enzym izolován, existuje riziko malého poškození jaterní tkáně v počátečních fázích alkoholismu nebo jiných otrav. Při závažnějších patologických stavech dochází k současnému zvýšení jaterních enzymů.

Transaminázy jater (ALT, AST)

ALT (alanin aminotransferáza) je nejvíce specifickým jaterním enzymem. Je v cytoplazmě a dalších orgánech (ledviny, srdce), ale v jaterním parenchymu je přítomen v nejvyšší koncentraci. Jeho zvýšení krve může naznačovat celou řadu onemocnění:

 • hepatitida, intoxikace s poškozením jater, cirhóza;
 • infarkt myokardu;
 • chronické onemocnění kardiovaskulárního systému, které se projevují nekrózou míst funkčních tkání;
 • zranění, zranění nebo modřiny svalů;
 • závažný stupeň pankreatitidy - zánět pankreatu.

AST (aspartát dehydrogenasa) se nachází nejen v játrech. Může se také vyskytovat v mitochondriích srdce, ledvin a kosterních svalů. Zvýšení tohoto enzymu v krvi indikuje destrukci buněčných elementů a vývoj jedné z patologií:

 • infarkt myokardu (jedna z nejčastějších příčin);
 • onemocnění jater v akutní nebo chronické formě;
 • srdeční selhání;
 • zranění, zánět pankreatu.

Laktát dehydrogenasa

LDH patří mezi cytolytické enzymy. Není to specifické, to znamená, že se nachází nejen v játrech. Jeho definice je však důležitá při diagnóze ikterického syndromu. U pacientů s Gilbertovou chorobou (genetické onemocnění, které je doprovázeno porušení vazby na bilirubin) je v normálním rozmezí. U jiných forem žloutenky se zvyšuje jeho koncentrace.

Jak je určena aktivita látek?

Biochemický krevní test jaterních enzymů je jedním z hlavních diagnostických opatření. To bude vyžadovat žilní krev shromážděnou na prázdném žaludku ráno. Během dne před zahájením studie je nutné vyloučit všechny faktory, které mohou ovlivnit fungování jater, včetně příjmu alkoholických nápojů, mastných a kořeněných pokrmů. V krvi je stanovena standardní sada enzymů:

 • ALT, AST;
 • ЩФ;
 • GGT;
 • společný bilirubin a jeho frakce (volné a vázané).

Aktivita jaterních enzymů může také ovlivnit některé skupiny léčivých přípravků. Mohou se také změnit v těhotenství. Před analýzou je nutné informovat lékaře o tom, že užívá jakákoli léčiva a chronických onemocnění jakýchkoli orgánů v anamnéze.

Normy pro pacienty různého věku

Pro léčbu onemocnění jater nutně provádí úplnou diagnózu, která zahrnuje i biochemický krevní test. Aktivita enzymů je zkoumána v komplexu, jelikož různé ukazatele mohou naznačovat různá porušení. V tabulce jsou uvedeny běžné hodnoty a jejich odchylky.

Krevní test ALT a AST pro jaterní cirhózu

Biochemická analýza krve je informační studie, podle jejíž výsledků je možné určit funkční stav vnitřních orgánů. Změna obsahu ALT a AST v cirhóze signalizuje poškození buněk (hepatocytů) v jaterní tkáni. Koncentrací endogenních enzymů v krvi je možné určit stupeň a příčinu výskytu cévních procesů.

ALT a AST - proteinové enzymy z podskupiny transamináz (aminotransferáz), které jsou syntetizovány intracelulárně.

Při absenci závažných onemocnění je jejich koncentrace v krvi minimální. Vývoj intrahepatálních onemocnění vede ke změně parametrů aminotransferáz v krevním řečišti. Pokud je koncentrace ALT vyšší než AST, znamená to poškození parenchymu a naopak - srdečního svalu (myokardu).

Aminotransferáza - co to je?

Aspartátaminotransferáza (AST) a alaninaminotransferáza (ALT) jsou proteinové látky, které se účastní metabolických procesů, zejména aminokyselin. Endogenní enzymy se vytvářejí uvnitř buněk, takže jejich proniknutí do krve signalizuje zničení buněčných struktur. Zvýšení koncentrace transamináz naznačuje výskyt zánětlivých procesů ve vnitřních orgánech.

Zvýšený obsah ALT je známkou poškození pankreatu, jater a ledvin a zvýšení koncentrace AST znamená destrukci myokardu, plic a nervových buněk.

Aminotransferázy se podílejí na syntéze glykogenu, což je energetická rezerva pro tělo. Uchovává se hlavně v hepatocytech ve formě granulí a v případě potřeby se převádí na glukózu pro endogenní výživu buněk a tkání. Jestliže během analýzy se hladiny ALT a AST liší od normálních hodnot, často indikují destrukci buněk jater nebo myokardu.

Alanin aminotransferáza

Změna hladiny alaninaminotransferázy (ALAt, ALT) může být nazývána patologickým markerem hepatobiliárního systému. Aktivita ALT v cirhóze se zvyšuje, takže zvýšení koncentrace enzymu v krvi je závažným základem pro další instrumentální vyšetření (biopsie, CT, ultrazvuk). Hlavní příčiny změny parametrů proteinové hmoty v těle zahrnují:

 • onemocnění vyvolávající léky;
 • primární biliární cirhóza;
 • patologie hepatobiliárního systému;
 • tvorba nádorů v jaterní tkáni.

Podle stupně aktivity ALT je možné určit nejen typ onemocnění, ale i příčinu jeho výskytu. Snížení alaninaminotransferázy aktivity je charakterizována rozvojem selhání jater, a zvýšení často označuje jaterní toxicity, jako je například cirhóza léčiva.

Aspartátaminotransferáza

Aspartátaminotransferáza (AcAt, AST) je enzym, který se podílí na produkci kyseliny asparagové (aspartát). Účastní se výměny dusíkatých sloučenin a přeměny močoviny na sloučeniny pyrimidonu. Pokud ukazatele AST překračují normu, jsou pacienti nejčastěji diagnostikováni kardiovaskulární chorobou.

Výsledek zvýšení koncentrace aspartátaminotransferázy v krvi může:

 • mechanická žloutenka;
 • otravy alkoholem;
 • svalová dystrofie;
 • nekróza (úmrtí) srdečního svalu;
 • nedostatek tukové tkáně v játrech;
 • poškození jaterní kapsle;
 • akutní hepatitida;
 • mononukleóza.

Obsah ALT a AST v jaterní cirhóze se abnormálně zvyšuje kvůli destrukci buněčných struktur a následnému proniknutí enzymů do systémové cirkulace. Změna koncentrace aminotransferáz v krvi má negativní vliv na práci vnitřních orgánů, zejména nervové a endokrinní.

Při diagnostice byste se neměli spoléhat pouze na údaje z indexů endogenních enzymů v krvi; jsou obsaženy nejen v játrech, ale také v jiných orgánech - ledvinách, plících, kostních svalech atd.

Vztah mezi AST a ALT

Během diagnostiky jaterní cirhózy se vezme v úvahu poměr ALT a AST, který se v lékařských kruzích nazývá koeficient de Ritis. Číselný výpočet koeficientu se provádí pouze tehdy, pokud indexy endogenních enzymů překračují meze normy. Stanovení aktivity aminotransferázy má důležitou diagnostickou hodnotu, protože endogenní enzymy jsou lokalizovány pouze u určitých typů buněk.

Enzym proteinu ALT převažuje v parenchymální tkáni a AST v srdečním svalu. Z toho vyplývá, že při cirhóze a infarktu v krvi je zjištěno zvýšení aktivity jednoho nebo jiného enzymu. Například při infarktu myokardu koncentrace AST v systémovém oběhu stoupá alespoň 8krát a ALT - pouze 2krát.

U zdravého člověka je koeficient de Ritis v rozmezí od 0,9 do 1,75. Pokud číselná hodnota nepřesahuje 1, znamená to vývoj onemocnění jater, jestliže více než dva - destrukce kardiomyocytů (buněk srdečního svalu). Podle výsledků laboratorních studií se předpokládá, že vysoká hladina fermentace (kolísání koncentrace biochemických složek krve) je nepříznivým znakem průběhu patologie.

Příprava na doručení testů

Biochemický rozbor krve - jeden z nejvíce informativních vyšetřovacích metod, pomocí kterého můžete hodnotit výkon v játrech a rychlost proudění v metabolických procesech. Před provedením analýzy, pacienti by měli být vyškoleni, čímž se zabrání možnosti změn v biochemické ukazatele krve pod vlivem vnějších faktorů:

 1. den před odběrem krve je žádoucí vyloučit fyzickou aktivitu;
 2. 48 hodin před analýzou musíte přestat používat akutní a mastné potraviny;
 3. den před vyšetřením se nedoporučuje snídat a pít sýtené nápoje;
 4. několik dní před návštěvou lékařské instituce musíte přestat užívat léky.

Výsledky biochemické analýzy závisejí nejen na tom, zda pacient pozoroval zvláštní dietu nebo ne, ale také na kvalitě diagnostického zařízení.

I když biochemický krevní test indikuje přítomnost zánětlivých procesů v parenchymu, pacient je poslán k dalšímu vyšetření. Při diagnóze se brát v úvahu koncentrace bilirubinu, albuminu a dalších složek v krvi. Také odborníci studují výsledky punkční jaterní biopsie, laparoskopie a počítačové tomografie.

Normální indikátory ALT a AST

Podle mezinárodních standardů se obsah aminotransferáz v krvi měří v jednotkách na 1 litr krve. U dětí je obsah endogenních enzymů v krevním oběhu závislý na věku. Například u novorozenců by hodnoty ALT neměly překročit 48-50 U / L a AST-150 U / L. U pacientů do 12 let jsou povoleny nepatrné odchylky od normálních indexů. Po pubertálním období se počet aminotransferáz v těle stabilizuje a blíží se normě.

V dospělosti je koncentrace proteinových enzymů v krvi určována podle pohlaví:

Krevní test jaterních enzymů alt a ast

Enzymy jater

 • Ukazatele ALT a AST
 • Nemoci spojené se zvýšenou transaminázou
 • Biochemický krevní test na hepatitidu C a jaterní cirhózu

Enzymy jater se nazývají enzymy a jsou nedílnou součástí různých biochemických procesů, které se vyskytují v lidském těle. Umožňují stanovit stav jater a lidského těla jako celku. Je známo, že v krevním řečišti je několik tisíc různých enzymů, ale pouze dva enzymy jsou schopny poukazovat na různé nemoci a patologické příznaky. Tato tzv. Aminotransferáza - speciální enzymy, díky nimž má játra schopnost provést syntézu glykogenu.

Ukazatele ALT a AST

Enzym AST - aspartátaminotransferáza. Najdeme ji nejen v játrech, ale také v některých orgánech. Patří k nim pankreas, plic, mozku, srdce a svalová vlákna.

Enzym ALT je alaninaminotransferáza. To se vyskytuje hlavně v hepatocytech - buňkách jater, které úzce spolupracují s krevním řečištěm. Pokud jsou poškozeny hepatocyty, pozoruje se průnik ALT a AST do krve, což může naznačovat různé nemoci. To zase může odhalit krevní test, abyste mohli stanovit přesnou diagnózu a předepsat léčbu.

Úroveň aminotransferáz je obvykle měřena v IU / L (mezinárodní jednotky na 1 litr krve). Existují zavedené normy, které pro enzym ALT se pohybují od 10 do 40 IU / L (mužské) a od 12 do 31 (ženy). Pro enzym AST od 20 do 40 IU / l - norma pro ženské tělo a od 15 do 30 - pro muže. Zjišťování pouze hladiny jaterních enzymů však neposkytuje úplný obraz o stavu orgánu. Lékař proto obvykle přiřazuje komplexní analýzu, která zahrnuje i odběr krve pro bilirubin, určení protrombinového času a albuminu.

Výrazný nadbytek obsahu enzymu v krvi může naznačovat poškození jaterních buněk. Poměr těchto enzymů umožňuje identifikovat nemoc. Takže rovnost hladin obou enzymů nebo mírný přebytek ALT, dostatečně vysoký přebytek hladiny aminotransferázy může naznačovat přítomnost akutní virové hepatitidy. Také hepatitida může být zjištěna u lidí, kteří užívají omamné látky. Pokud je AST 2krát vyšší než ALT, je to jasný znak alkoholismu (alkoholické jaterní onemocnění). Převyšuje AST o 1 jednotku. enzym ALT může naznačovat cirhózu jater.

Zpět na obsah

Mikrozomální jaterní enzymy, které se účastní procesu katalytické transaminace, se nazývají transaminasy. Tento název byl používán dříve a nyní obdržel definici aminotransferáz. Transaminázy poskytují vztah, ve kterém dochází k výměně sloučenin obsahujících dusík se metabolizací sacharidů. V tomto případě jsou přítomny ve všech buňkách. Transaminázy jsou zapojeny do transaminace aminokyselin a jsou vhodně pojmenovány. ALT je tedy zapojena do transaminace alaninu a AST je určena pro kyselinu asparagovou.

Transaminázy mají vlastnosti tkáňové specifičnosti. ALT je aktivní v játrech a AST je více ve svalových vláknech, zejména v srdečním svalu. Když jsou buňky srdce a jater zničeny, velké množství intracelulárních enzymů se objevuje v krevním řečišti. Při infarktu myokardu a při různých onemocněních jater se pozoruje velké množství aminotransamináz. Především se to týká virové hepatitidy. Spolu s pozitivním rozpadem thymolů, zvýšení hladiny transamináz naznačuje přítomnost hepatitidy. V tomto případě mohou chyběly známky žloutenka a zvýšená hladina bilirubinu. To může být začátek takových onemocnění, jako jsou:

 • cholestáza uvnitř jater;
 • hepatické nádory a mechanická žloutenka;
 • chronická hepatitida;
 • akutní virovou hepatitidu;
 • toxické, způsobené léky.

U infarktu myokardu může růst aminotransamináz zvýšit 20krát než normální pouze několik dní. Angina pectoris, na rozdíl od infarktu, nemá vliv na zvýšení transaminázy. Je třeba poznamenat, že periodická zvýšení hladiny přírodní aminotransferázy lze pozorovat v rozsáhlých poranění svalů, spálí tkáně, dna, myositidy, myopatie a řadu nemocí, které jsou spojené s rozpadem erytrocytů.

Existuje taková věc, jako je koeficient de Ritis ─ DRr. Tato hodnota se používá, pokud je transamináza vyšší než normální. Je třeba rozlišovat hodnotu koeficientu de Ritis, která odpovídá vysoké přesnosti těmto chorobám:

 • počet DR menší než 1 znamená přítomnost virové hepatitidy v těle;
 • na dystrofii jater nebo na chronickou formu hepatitidy označuje počet DR rovný nebo větší než 1;
 • pokud je albumin v krvi nižší než 35 g / l a číslo DR je rovno nebo větší než 2 jednotky. pak to znamená alkoholické onemocnění jater;
 • v diagnóze srdečních onemocnění je počet DR větší než 1,3 indikován přítomností infarktu myokardu.

Zpět na obsah

Provádění biochemie pro detekci hepatitidy C, jaterní cirhózy a řady onemocnění hraje důležitou roli při stanovení správné diagnózy a předepisování potřebného souboru léčebných opatření. To zahrnuje enzymatické parametry jater, metabolickou rychlost bilirubinu a srvátkových bílkovin. Bilirubin ve volném stavu je součástí derivátu hemoglobinu, který se uvolňuje v procesu hemolýzy erytrocytů. Normální hodnoty bilirubinu v krvi zdravé osoby se pohybují od 1,7 do 17 μmol / l. U hepatitidy C jsou postiženy jaterní buňky a pozoruje se významné zvýšení hladiny bilirubinu. Pokud jde o aktivitu enzymů, je zde třeba vzít v úvahu násobné zvýšení normy s povolenými hodnotami:

 • ALT a AST do 40 jednotek;
 • sorbitol dehydrogenasa (SDG) do 17 jednotek;
 • Fruktóza-1-fosfatoldalóza a urokináza až do 1 jednotky.

Při podezření na cirhózu se bilirubin počítá. A zde jsou vzaty v úvahu tři ukazatele: přímá a nepřímá frakce bilirubinu, jejich celková hodnota, která se měří v μmol / l. Pro přímou frakci je normou ukazatel na 4,3, pro nepřímou frakci - až 17,1 a celková hodnota by neměla překročit 20,5. Překročení těchto indikátorů indikuje zničení jaterní tkáně.

Kromě ALT a AST enzymy patří k nespecifické alkalické fosfatázy (ALP), γ-glutamyl (γ-GGT). V tomto případě, γ-GGT je důležitý enzym, který, aniž by většina metabolismu aminokyselin dokončení procesu. Je schopen se hromadit v pankreatu, ledvinách a ve velkém množství v játrech. Velké množství tohoto enzymu vstupuje do krevního řečiště v případě porušení integrity buněk. Štěpení fosfátů z molekul určitých sloučenin je usnadněno AP. Při vysokých koncentracích, že je přítomen v játrech, ale v případě, že s cirhózou částka poškození jater AP zvyšuje. Ze stejných důvodů se zvyšuje hladina specifických enzymů, jako je nukleotidáza a arginasa. Jak již bylo řečeno, v normálních ALT a AST by nemělo přesáhnout 40 jednotek. a AP by nemělo být více než 140 jednotek. Ukazatele γ-GGT pro ženy - ne více než 36 jednotek. a pro muže - ne více než 61 jednotek.

Norma alkalické fosfatázy je od 30 do 100 U / l.

Zvýšení těchto rychlostí může naznačovat, že žlučovody jsou uzavřeny. Cirhóza jater ovlivňuje narušení metabolismu bílkovin, protože v zdravém organismu jsou proteinové sloučeniny akumulovány a syntetizovány. V játrech se tvoří tzv. Albuminy. Obsah by neměl přesáhnout 50 g / l. Cirhóza přispívá k narušení celkové hladiny bílkovin, albuminů, fibrinogenu a protrombinu. Celkový index by měl být v rozmezí 85 g / l a jeho přebytek indikuje změnu jaterní tkáně a možný vývoj patologií. Navíc je játra syntéza močoviny, jejíž hladina se v této nemoci významně snižuje. Normální hladina močoviny v krvi je 2,5 až 8,3 mmol / l.

Játra plní jednu z důležitých funkcí, která spočívá v tvorbě bílkovin, které ovlivňují koagulaci krve. Proto se doporučuje provést koagulogram, který by identifikoval možné komplikace v počátečních fázích.

1 hlasů, průměrné: 1.00 z 5 Načítá se.

Krevní test na onemocnění jater: bilirubin, ALT a AST

Cirhóza a selhání jater jsou časté patologie. Moderní medicína má ve svém arzenálu poměrně spolehlivé metody diagnostiky. Parametry ALT (alaninaminotransferázy) a AST (aspartátaminotransferáza) hrají důležitou roli při stanovení diagnózy.

Vztah mezi ALT a AST

Mechanismus produkce těchto enzymů není zcela pochopen, ale je zřejmé, že jsou syntetizovány intracelulárně, a proto u zdravého člověka jejich obsah v krvi je minimální. Mohou se dostat do krve pouze v důsledku cytolýzy, tj. Destrukce buněk. Pokud tedy výsledky biochemických analýz ukazují nadbytek hladin ALT a / nebo AST, můžeme usoudit, že patologický proces probíhá v těle.

K určení nemoci je také důležité porovnat počet těchto dvou enzymů. Tento poměr získal v lékařské praxi název "koeficient de Ritis", jménem lékaře Fernanda de Ritis, který nejprve stanovil hodnotu tohoto poměru pro laboratorní diagnostiku. Podstatou této techniky je, že enzymy ALT a AST v různých orgánech jsou obsaženy v různých koncentracích. Například normální, u zdravého člověka je ALT většinou v játrech a AST v myokardu. Proto můžeme diagnostikovat například jaterní cirhózu a selhání jater, pokud je překročena hladina enzymu ALT. Obvykle je koeficient de Ritis 0,91-1,75. Při hodnotách tohoto koeficientu 2 a výše můžeme s jistotou mluvit o těžkých srdečních chorobách s faktorem menším než 1 - o hepatitidě, cirhóze atd.

Významný přebytek úrovně AST s poměrně malým zvýšením hladiny ALT naznačuje cirhózu jater nealkoholické etymologie. Je však možné zjistit, který typ cirhózy bude v tomto nebo v tomto případě a který testy projít, jen jako výsledek komplexního vyšetření. Ve většině případů s cirhózou jater je hladina AST vyšší než hladina ALT.

Důležité: Koeficient de Ritis má diagnostickou hodnotu pouze v případech překročení normy ALT a AST v krvi.

Normální hladiny ALT a AST v krvi

Podle mezinárodních specifikací je obvyklé měřit hladinu enzymů ALT a AST v jednotkách na litr (krev). U mužů se indikace hladiny enzymů liší na větší straně. Normou pro ženy je index enzymu u 31 U / l u mužů - ne více než 45 U / l. Koncentrace enzymu u dětí předškolního věku by neměla překročit 50 U / l.

Chcete-li snížit nebo minimalizovat případné chyby v diagnóze, před podáním krve pro analýzu jaterních enzymů je nutné:

 • Nejezte v den testu;
 • pít jen obyčejnou, klidnou vodu;
 • vyloučit užívání jakýchkoli léků;
 • 2-3 dny před analýzou vyjměte z jídelné stravy mastné, uzené, slané, sacharidové a bílkovinné potraviny;
 • snížit intenzitu fyzické námahy.

Analýza jaterních enzymů

K identifikaci jaterní nedostatečnosti, cirhózy jater nebo hepatitidy platí složité metody výzkumu. Venózní krev se odebírá pro analýzu. Sérum krve se používá jako studovaný materiál. Výsledky biochemických výzkumů umožňují definovat následující:

 • Celková hladina bílkovin v těle. Nadbytečná norma naznačuje pokračující zánětlivý proces;
 • Obsah albuminu v krvi. Nadměrná norma je obvykle spojena s selháním jater;
 • Obsah kreatininu. Nadbytečnost normy naznačuje patologii ledvin, močového měchýře;
 • Přebytek koncentrace alkalické fosfatázy (APF). Důkazy přítomnosti obstrukční žloutenky, hepatitidy, tyreotoxikózy;
 • Úroveň glutamátdehydrogenázy. Zvýšení obsahu Gldg v krvi svědčí o závažném toxickém poškození jater, alkoholické cirhóze a těžké hepatitidě.

Diagnostika cirhózy jater a selhání jater

Cirhóza (z řeckého kirrhos - žluté) - těžké onemocnění jater, který se vyznačuje dlouhou zánětu a progresivní destrukci určitých jaterních buněk - hepatocytů jejich postupné přeměně na pojivové tkáně. Kapacita detoxikace jater se současně snižuje, vyvine se selhání jater.

Porucha jater je charakterizována poruchou funkce jater, kvůli poškození jeho parenchymu. Klinický obraz v selhání jater je podobný projevům cirhózy. Patogeneze závisí na specifické povaze předchozí choroby. Každoročně ve světě trpí tato nemoc asi 40 milionů lidí.

Laboratorní diagnostika jaterní cirhózy zahrnuje vlastní biochemické studie, koprologickou analýzu, ultrazvuk, jaterní biopsii, krevní test virových markerů. Jakou další diagnostiku potřebuje, rozhodne ošetřující lékař.

Iterický tón pokožky a zvýšení velikosti jater jsou vnějšími znaky, na kterých je možné diagnostikovat cirhózu jater. V případě alkoholické cirhózy se na kůži objevuje charakteristická vaskulární pavučina.

Co přesně projeví cirhóza - závisí na pacientovi a jeho životním stylu. V závažných případech může být jedním z příznaků otok břišní dutiny.

Obecný krevní test na cirhózu ukazuje následující:

 • celková hladina hemoglobinu je snížena na úroveň 110 g;
 • snížení hladiny erytrocytů;
 • snížený počet krevních destiček;
 • zvýšení hladiny leukocytů;
 • ukazatele COE (rychlost sedimentace erytrocytů) se zvyšují na 15 mm / h.

Biochemický krevní test odhalí takové porušení:

 • snížení hladiny albuminu a celkového krevního proteinu;
 • zvýšení obsahu enzymů ALT a AST;
 • zvýšení hladiny syntetizovaného bilirubinu v játrech;
 • zvýšené hladiny glukózy;
 • snížení koncentrace fibrinogenu (v důsledku selhání jater);
 • nedostatečná hladina protrombinu;
 • zvýšená alkalická fosfatáza;
 • snížení hladiny sodíku a vápníku.

Důležité: nedostatečná hladina protrombinu může způsobit zhoršení koagulace krve, což negativně ovlivní funkčnost pacienta. Snížení hladiny protrombinu a fibrinogenu může také způsobit jiné patologické procesy. Co přesně - definuje komplexní laboratorní diagnostiku.

Pokud byla cirhóza způsobená hepatitida, následující markery být pozitivní reakce: Anti-HBs, HCV-RNA, anti-HBc, HBsAg. V normě - odpověď je negativní. Mechanismus vývoje onemocnění závisí na typu předchozí hepatitidy.

Výsledkem koprologické analýzy jsou výkaly ve stolici (porušení metabolismu tuků), bílkoviny. Cal je změněn barvou (kvůli poklesu hladiny bilirubinu). Snižování chyb v koprologické analýze pomůže opravit převzetí materiálu.

Ultrazvuk jater pomáhá diagnostikovat jeho zvýšení velikosti, snížení echogenicity, přítomnost míst zánětu. Povrch jater s onemocněním je obvykle volný a nerovný. Průměry dolní duté a portální žíly jsou zvětšeny. Žlučník je také zvětšen a deformován.

Počítačová tomografie umožňuje posoudit obecné fyziologické parametry orgánu, identifikovat ohniska cirhózy.

Materiál biopsie se obvykle provádí k diagnostice stavu samotné jaterní tkáně, aby se stanovil procentní podíl zdravých buněk ve vztahu k buňkám pojivových tkání.

Cirhóza jater je velmi nebezpečná nemoc. O jakých následcích může být každý potřebovat vědět. Lidské tělo je přesným mechanismem, a proto jakékoli narušení jeho fungování hrozí komplikací. Těžké formy onemocnění mohou vést ke smrti. Včasná diagnostika a okamžitá léčba pomohou zabránit vzniku selhání jater a cirhóze.

Krevní test ALT a AST: co to je, dekódování analýzy jaterních enzymů

Obsah

Krevní test ALT a AST pomáhá stanovit patologii jater a srdečního svalu. Tyto intracelulární jaterních enzymů nebo, jak se jim říká, aminotransferázy, přeprava atomů mezi aminokyselinami a vykazují stupeň patologie důležitých orgánů lidského těla. Za to se říká markery. Pokud jde o odchylku od normy, lékař určuje například vývoj nekrózy v játrech, který vyžaduje okamžitý zásah.

Příčiny zvýšené nebo snížené aktivity transamináz

Pokud je zdraví člověka v pořádku, pak v krvi, AsAt a AlAt budou v malém množství. Pro analýzu ALT a AST jsou oba jaterní enzymy odebírány, protože mají stejné hodnoty normy.

AlAt a AcAt se nacházejí hlavně v buňkách lidského těla a zabývají se tím při provádění transportní funkce. Jejich obsah v různých buňkách je jiný.

Největší počet se však objevil ve dvou orgánech:

 • ALT má nejvyšší koncentraci v játrech;
 • AST je v srdečním svalu.

Pokud jde o obsah těchto enzymů v buňkách jiných orgánů, jejich koncentrace je odlišná. Obvykle biochemický krevní test pomáhá určit patologii. Pokud se v krvi projeví nárůst jaterních markerů, znamená to, že někde začala proces destrukce buněk.

Tento závěr lze vyvodit z toho, že přímá cesta ke krvi AST a ALT se provádí z poškozených buněk. Proto musí odborník určit, ve kterém orgánu se choroba vyvine.

Jaké jsou důvody, proč analýza AST a ALT přinesla pozitivní výsledek?

K tomu může dojít, protože:

 1. Hepatitida, která má virovou povahu.
 2. Hepatitida bakteriální, léčivá, toxická.
 3. Mechanická žloutenka.
 4. Novotvary v játrech.

To nemůže být vyloučeno, že zvýšení ALT v krvi ACAT může znamenat zánět slinivky břišní, infarkt myokardu, alkoholické hepatitidy a dalších nemocí.

Ti, kteří užívají léky ke snížení cholesterolu, musíte vědět, že to někdy vyvolává zvýšení ALT. Mezi mnoha léky z různých onemocnění jsou ty, které mají vedlejší účinek a špatně se odrážejí ve fungování jater. To je třeba vzít v úvahu, když se lékař dopustí klinických vyšetření k ALT a AST. Po takovém vyšetření musí pacient konzultovat s gastroenterologem a případně nahradit lék jiným, který nahrazuje játra.

Dalším důvodem pro zvýšení ALT je těhotenství. Malé fluktuace tohoto enzymu v tomto stavu jsou zcela přípustné, není to patologie, zejména proto, že žena čekající na dítě je pod neustálým lékařským dohledem.

Kromě toho je aktivita ALT ovlivněna:

 • injekce prováděné intramuskulárně;
 • vážný fyzický stres;
 • recepty biologicky aktivních aditiv (BAA).

Jinými slovy, všechno, co způsobuje zatížení jater, může způsobit zvýšení jaterních enzymů.

Ale existují případy, kdy analýza AST a ALT vykazuje jejich prudký pokles. Pokud je z nich jen velmi málo, přestali se rozvíjet. Obvykle je to špatný ukazatel, znamená nekrózu a nevratné procesy v játrech. Druhou příčinou této patologie je obecná slabost a vyčerpání pozorované při nedostatku vitamínu B6. Proto by měla být zohledněna jakákoli odchylka od normy AST a ALT, aby co nejdříve začala možná terapie.

Indikace pro analýzu

Vysoká koncentrace jaterních enzymů v krvi ovlivňuje celkový stav osoby. Abyste se mohli obrátit na krevní test na transaminázu, existují určité náznaky. Po konzultaci s lékařem je pacient povinen mluvit o příznacích, které ho ruší.

Výzkum je tedy nezbytný, pokud:

 • muž je slabý, rychle se unavuje;
 • jeho znechucení k jídlu;
 • prožívá nevolnost, zvracení;
 • kůže a bílé oči získávají nažloutlý odstín;
 • má bolesti žaludku;
 • osoba zažívá svědění;
 • moč ztmavne a výkaly, naopak, se zesvětlí.

Všechny tyto příznaky mluví o problémech s játry, ale abyste si byli jisti, musíte provést krevní testy na AlAt a AcAt.

Pokud nechcete mít výrazné příznaky, ale člověk se cítí dobře, lékař provádí průzkum a zjistit přítomnost faktorů, které mohou zvýšit riziko onemocnění jater, a tím zvyšují hladinu alaninaminotransferázy (ALT) nebo aspartátaminotransferázy (AST).

Mezi tyto faktory patří:

 1. Zneužívání alkoholických nápojů.
 2. Genetická predispozice k patologickým stavům jater.
 3. Obezita.
 4. Diabetes mellitus.
 5. Léčba léky, které mohou mít škodlivý účinek na jaterní buňky.
 6. Odložená hepatitida nebo kontakt s pacientem s hepatitidou.

Pokud se takové faktory vyskytnou, pak analýza ALT a AST ukáže, kolik už byli schopni ublížit tělu.

Potřeba kontroly přítomnosti těchto markerů v krvi se může objevit, pokud máte podezření nejen na onemocnění jater, ale také na příznaky jiných onemocnění. Proto terapeut, odborník na infekční onemocnění, endokrinolog a dokonce i chirurg mohou dát pokyny pro krevní test na ALT a AST.

Jak se chránit

Biochemie je povinná studie pro mnoho příznaků různých onemocnění. Obvykle jsou špatné výsledky krevních testů pro jaterní enzymy způsobeny mnoha zděšením. Tato analýza není verdikt, musíme si to vždy pamatovat. Vypracování předběžných závěrů je nevděčné zaměstnání: a nervy mohou být rozbité a děsit ty blízké.

Vzhledem k tomu, že analýza krve pro transamylázu ukazuje přítomnost nebo nepřítomnost patologie v játrech nebo srdci, je třeba dbát na práci těchto orgánů a vyloučit faktory, které narušují jejich stabilní fungování. Co znamená "vyloučit faktory"?

To znamená, že musíte udělat vše, co je v moci, pro plnou práci jater a srdce, a to:

 • Analyzujte možný dopad všech léků, které užíváte během tohoto období;
 • zapomenout na špatné návyky: alkohol a kouření;
 • Chcete-li z nabídky vypustit smažené, mastné pokrmy, šumivé nápoje.

Pokud je onemocnění již pokročilo, postupujte podle doporučení ošetřujícího lékaře, aby se zabránilo šíření patologického procesu.

Játrové enzymy v krvi: analýza ALT a AST

Skupina proteinových látek, které zvyšují aktivitu různých metabolických procesů, se nazývají enzymy.

Úspěšný průběh biologických reakcí vyžaduje zvláštní podmínky - zvýšenou teplotu, určitý tlak nebo přítomnost určitých kovů.

Enzymy pomáhají urychlit chemické reakce bez splnění těchto podmínek.

na jeho funkci základě enzymy se nacházejí uvnitř buňky, na buněčné membráně, jsou složky různých buněčných struktur a podílí se na reakcích uvnitř. Následující skupiny se liší podle provedené funkce:

 • hydrolázy - štěpí molekuly látek;
 • syntetázy - se podílí na molekulární syntéze;
 • transferáza - transportní části molekul;
 • oxidoreduktáza - ovlivňují oxidační-redukční reakce v buňce;
 • izomeráza - změna konfigurace molekul;
 • lyázy - tvoří další molekulární vazby.

Práce mnoha enzymů vyžaduje přítomnost dalších ko-faktorů. Jejich úlohu hrají všechny vitamíny, stopové prvky.

Co jsou jaterní enzymy?

Každá buněčná organela má vlastní soubor látek, které určují její funkci v životě buňky. Nachází se na enzymy metabolismu mitochondrie energie, granulovaný endoplazmatického retikula upevněn na syntézu bílkovin, hladký reticulum zapojený do lipidů, metabolismu sacharidů, lysosomální enzymy obsahují hydrolýzu.

Enzymy, které lze detekovat v krevní plazmě, jsou obvykle rozděleny do tří skupin:

 1. Secretory. Syntetizují se v játrech a uvolňují se do krve. Příklady jsou enzymy koagulace krve, cholinesteráza.
 2. Indikátor nebo buněčný (LDH, glutomát dehydrogenasa, kyselá fosfatáza, ALT, AST). Obvykle se v séru objevují jen jejich stopy, protože jejich umístění je intracelulární. Poškození tkáně způsobuje uvolňování těchto enzymů v krvi, podle jejich počtu, můžete posoudit hloubky léze.
 3. Vylučovací enzymy se syntetizují a vylučují společně s žlučou (alkalická fosfatáza). Porušení těchto procesů vede ke zvýšení jejich indexů v krvi.

Jaké enzymy se používají při diagnóze

Patologické procesy jsou doprovázeny výskytem syndromů cholestázy a cytolýzy. Pro každý z nich jsou charakteristické změny biochemických parametrů sérových enzymů.

Cholestatický syndrom je porušení biliární exkrece. To je dáno změnou aktivity těchto ukazatelů:

 • zvýšené vylučovací enzymy (alkalická fosfatáza, GGTP, 5-nukleotidáza, glukuronidáza);
 • zvýšený bilirubin, fosfolipidy, žlučové kyseliny, cholesterol.

Cytolytický syndrom se týká destrukce hepatocytů, což zvyšuje propustnost buněčných membrán. Stav se vyvíjí s virovým toxickým poškozením. Charakteristické změny v indikátorových enzymech - ALT, AST, aldoláze, LDH.

Alkalická fosfatáza může mít jaterní i kostní původ. Paralelní vzestup GGTP hovoří o cholestázi. Aktivita se zvyšuje s jaterními nádory (nemusí se zobrazit žloutenka). Pokud se bilirubin nezvýší paralelně, můžeme navrhnout vývoj amyloidózy, jaterního abscesu, leukémie nebo granulomu.

GGTP se současně zvyšuje s nárůstem alkalické fosfatázy a indikuje vývoj cholestázy. Zvláštní nárůst GGTP může být při zneužívání alkoholu, pokud ještě nejsou hrubé změny v jaterní tkáni. Pokud se vyvine fibróza, cirhóza nebo alkoholická hepatitida, zvyšuje se hladina ostatních jaterních enzymů.

Transaminázy jsou reprezentovány frakcemi ALT a AST. Aspartátaminotransferáza se vyskytuje v mitochondriích jater, srdce, ledvin a kosterních svalů. Poškození jejich buněk je doprovázeno uvolněním velkého množství enzymu do krve. Alanin aminotransferáza je cytoplazmatický enzym. Jeho absolutní množství je malé, ale obsah v hepatocytech je největší, ve srovnání s myokardem a svaly. Proto je zvýšení ALT specifické pro poškození jaterních buněk.

Změna poměru AST / ALT je důležitá. Pokud je 2 nebo více, znamená to hepatitidu nebo cirhózu. Zvláště vysoké enzymy jsou pozorovány u hepatitidy s aktivním zánětem.

Laktát dehydrogenasa je enzym cytolýzy, ale není specifický pro játra. Může vzrůst těhotné ženy, novorozence, po těžké fyzické námaze. LDH po infarktu myokardu, plicní embolie, těžkého poranění svalů razmozhzheniem, hemolytické a megaloblastická anémie výrazně zvýšil. Úroveň LDH je založena na diferenciální diagnóze Gilbertovy nemoci - syndrom cholestázy je doprovázen normálním indexem LDH. S jinou žloutenkou na začátku LDH zůstává beze změny a poté stoupá.

Analýza jaterních enzymů

Přípravy na analýzu začínají na jeden den. Je nutné úplně odstranit alkohol, ve večerních hodinách nemají jíst tučné a smažené potraviny. Nekuřte jednu hodinu před testem.

Proveďte ranní žilní plot na prázdném žaludku.

Hepatální profil zahrnuje následující ukazatele:

 • ALT;
 • AST;
 • alkalická fosfatáza;
 • GGTP;
 • bilirubin a jeho frakce.

Také dávat pozor na celkové proteiny, albumin sám, fibrinogenu, glukózy ukazatele, 5-nukleotidázy, ceruloplasmin, alfa-1 antitrypsinu.

Diagnostika a normy

Normální biochemické ukazatele charakterizující činnost jater jsou uvedeny v tabulce

Ast enzýmu jater

Jaterní enzymy, zejména alaninaminotransferáza (ALT) a aspartátaminotransferáza (AST), poskytují podrobné hodnocení fungování těla v normě a patologii.

Enzymy (jaterní enzymy) se vyrábějí ve velkém množství a vstupují do krve. Když jsou funkce tohoto orgánu narušeny, některé enzymy se zvyšují nebo snižují v krvi a to znamená onemocnění.

Pro ošetření a čištění jater jsou naši čtenáři úspěšní

. Po pečlivém zkoumání této metody jsme se rozhodli nabídnout jí vaší pozornosti.

Enzymy - co to je?

Metabolické procesy se provádějí enzymy, které jsou obsaženy v hepatobiliárním systému. Mikrozomální jaterní enzymy dynamicky udržují normální funkci tohoto orgánu.

Tak mitochondrie obsahují enzymy pro játra energetického metabolismu. Většina enzymů propůjčuje proteolýzu (štěpení), některé enzymy se vylučují žlučí.

Pomocí laboratorní diagnostiky lze určit jeden nebo jiný enzym jater. Analýzu jaterních enzymů lze provést kdykoli, tam jsou rychlé testy pro stanovení požadovaných indikátorů. Dosud je důležité analyzovat a objektivně hodnotit testy enzymů pro klinickou praxi.

Předmětem diskuse jsou enzymatické induktory cytolýzy a induktory buněčného poškození, cholestáza a porušování syntetické funkce orgánu.

Jaké jsou různé skupiny?

Jaterní enzymy jsou rozděleny do několika skupin:

Secretory (protrombináza, cholinesteráza). Ovlivňují proces koagulace krve, jsou-li funkce hepatobiliárního systému narušeny, tyto enzymy jsou sníženy; Indikátor (AST, ALT, LDH). Jsou uvnitř buněk, když je orgán postižen, jsou vymyty z buněk a jejich hladina se zvyšuje v krvi; Vylučovací látka (alkalická fosfatáza). Syntetizují se a vylučují se žlučí. Když je výtok žluče přerušený, tento jaterní enzym stoupá.

Jaké enzymy nesou diagnostickou hodnotu?

Ve většině případů je pro diagnostiku onemocnění hepatobiliárního systému pomocí ukazatele definice AST, ALT, gama lutamiltranspeptidaza (GGT), laktátdehydrogenázy (LDH) a alkalické fosfatázy (ALP).

Během těhotenství lze stanovit jaterní enzym GGT a LDH. Jaterní enzym AP je nezbytný pro přesnou diferenciaci onemocnění hepatobiliárního systému.

Po provedení analýzy pacient bude schopen jít s údaji lékaři a posoudit funkce postiženého orgánu. Během těhotenství je obzvláště důležité provést biochemickou analýzu pro kontrolu ženy a plodu tak, aby časná patologie mohla odhalit patologii.

Každá laboratoř má svou vlastní normu, pravděpodobně jsou indikátory měřeny v Ud / l, mol / l, μmol / l.

Poměr AST k ALT

Poměr aminotransferáz je patognomický pro onemocnění hepatobiliárního systému. Samotný enzym ACT v játrech je obsažen v myokardu, kostních svalech a ledvinách. ALT jaterní enzym se nachází pouze v tomto orgánu.

Norma ALT je 10-40 U / l, norma AST je 10-30 U / l.

Poměr ALT: AST = 1 (hladina alaninaminotransferázy je vyšší nebo roven aspartátaminotransferázě) indikuje akutní hepatitidu. Pokud je hodnota ALT: AST vyšší než 2: 1, pak tento poměr označuje alkoholické onemocnění. Poměr AST: ALT nad 1 (AST přesahuje ALT) naznačuje cirhózu.

Zvýšená aktivita AST a ALT nastává při nekróze hepatocytů jakékoli etiologie, mechanické žloutenky, degenerace mastných kyselin. Snížená aktivita je charakteristická pro rozsáhlou nekrózu, cirhózu.

Mnoho našich čtenářů pro léčbu a čištění jater aktivně používá široce známou metodu založenou na přírodních složkách, objevenou Elenou Malyshevou. Doporučujeme vám, abyste si je přečetli.

Navíc tyto enzymy pro játra hrají důležitou roli při určování hepatotoxicity léků. Tak, AST a ALT zvyšuje při dlouhodobém užívání antikoagulancií, barbituráty, hormonální antikoncepce, protivoepileptichskih přípravky, kyselina askorbová, kodeinu, morfinu, erytromycin, gentamicin, linkomycinu. Snížení aktivity je pozorováno během těhotenství.

Jaké jaterní testy existují?

Kromě hlavních hodnot AST a ALT se určuje hladina GGT, APF, LDH.

Norma GGT je až 40 U / l. GGT ve velkém množství je obsažen vedle hlavního orgánu, v ledvinách, pankreatu, stěnách žlučových cest. Definice GGT je obzvláště citlivý test v těhotenství a u dětí. Zvýšení GGT aktivity pozorována hepatitida, cirhóza, nádorů cholestáza, intoxikace alkoholem, obstrukcí, cholangitis.

Dynamika ALT, AST, GGT, AFP, v závislosti na věku

Snížená aktivita GGT - s dekompenzovanou cirhózou. GGT je vysoce citlivý indikátor, zejména při vystavení toxickým účinkům. Pokud jsou hladiny analýzy a aminotransferázy normální, pak se hodnoty GGT zvýší.

Norma alkalické fosfatázy je až 270 U / l.

To se také vyskytuje v kostní tkáni, stěnách žlučovodů, ledvinách. Analýza je provedena, když jsou narušeny funkce hepatobiliárního systému.

Zvýšení indexu nastává u cholestázy, mechanické žloutenky, biliární cirhózy, hepatitidy. Zvýšení těhotenství (ve třetím trimestru) s použitím hepatotoxických léků. Pokud provedete analýzu a hladina AF je nízká, znamená to použití glukokortikosteroidů.

Norma laktátdehydrogenázy je až 250 U / l. Existuje několik LDH, protože LDH 1-2 je v myokardu a erytrocytech, LDH 5 je v játrech, LDH je 4-5 v kosterním svalstvu. Při dysfunkci hepatobiliárního systému proveďte analýzu LDH 5. Zvýšení aktivity je pozorováno u akutní hepatitidy, mechanické žloutenky, nádorů. Také dochází k nárůstu aktivity během těhotenství, masivních fyzických cvičení.

Závěr

Aminotransferázy jsou nejdůležitější pro onemocnění hepatobiliární zóny, ale v biochemické analýze je také důležité stanovit alkalickou fosfatázu, laktátdehydrogenázu, gama-glutamylranspeptidázu.

Změny ukazatelů by měly být monitorovány během těhotenství. Norma v tomto případě naznačuje zvýšený výsledek, neboť některé ukazatele klesají. Během těhotenství je třeba, aby žena byla vyšetřována několikrát v trimestru.

Odpověď naší čtečky Světlany Litvinové

Nedávno jsem četl článek, který popisuje přípravek Leviron Duo pro léčbu onemocnění jater. S tímto sirupem můžete FOREVER léčit játra doma.

Nevěřila jsem si žádnou informaci, ale rozhodla jsem se kontrolovat a objednat obal. Změny jsem si všiml o týden později: neustálé bolest, těžkost a brnění v játrech, které mě předtím trápily - ustoupily a po dvou týdnech úplně zmizely. Nálada se zlepšila, znovu se objevila touha žít a užít si života! Zkuste a vy, a pokud máte zájem, pak níže uvedený odkaz je článek.

Chcete-li rozpoznat patologii, musíte vědět, co je normou v enzymu. To má velkou diagnostickou hodnotu.

Stále si myslíte, že není možné OBNOVIT ŽIVÉ?

Soudě podle skutečnosti, že nyní čtete tyto řádky - vítězství v boji proti onemocnění jater není na vaší straně...

A už jste přemýšleli o chirurgických zákrocích a používání toxických léků, které jsou inzerovány? Je to pochopitelné, protože ignorování bolesti a těžkosti v játrech může vést k vážným následkům. Nevolnost a zvracení, nažloutlý nebo šedivý odstín pokožky, hořkost v ústech, ztmavnutí barvy moči a průjem... Všechny tyto příznaky nejsou známy z doslechu.

Ale možná je správnější zacházet nikoliv důsledkem, ale důvodem? Přečtěte si příběh Aletyně Tretiakové, o tom, jak se nejen vypořádala s onemocněním jater, ale také obnovila... Přečtěte si článek >>

Top